keskiviikko 10. lokakuuta 2001

kaatopaikkaongelman ratkaisu on jätteiden määrän vähentäminen

Viime viikkoina on julkisuudessa ja julkisuudelta piilossakin käyty keskustelua pääkaupunkiseudun kaatopaikkatilanteesta. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka J. Kari esitti syyskuussa uutta kaatopaikkaa Helsingin itäpuolelle Ämmässuon kapasiteetin loppuessa. Keskustelun juuttuminen väittelyksi uuden kaatopaikan sijoittamisesta olisi onnetonta itse asian kannalta. Perusongelma on jätteiden määrän lisääntyminen täysin asetettujen jätteen vähentämistavoitteiden vastaisesti.
1990-luvun alkuvuosien laman jälkeen on jätteen määrä sekä kokonaisuutena, että asukasta kohti laskettuna jälleen kasvanut niin, että se on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aikaisemmin.
Ennen kuin uusia kaatopaikkoja ryhdytään suunnittelemaan, on käytävä käsiksi ongelman ytimeen ja vähennettävä syntyvän jätteen määrää sekä tehostettava jätteen lajittelua ja hyötykäyttöä. Hyötykäyttöä on vaikeuttanut erityisesti kuluttajapakkausten materiaalien sekalaisuus. Tähän voivat pääkaupunkiseudun kunnat suurina tavaranhankkijoina osaltaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota pakkausmateriaaleihin hankintoja tehdessään.