keskiviikko 2. maaliskuuta 2005

Tietokoneita kaupunkilaisten käyttöön

Talousarvioaloite 2.3.2005

Helsingissä pyritään lisäämään kaupungin palveluja ja tiedotusta Internetissä. Tähän suuntaan kehitetään myös muita palveluja. Helsingissä on kaupunkilaisille tarjottu mahdollisuus päästä nettiin kirjastoissa käytössä olevien tietokoneiden kautta. Julkisessa käytössä olevat tietokoneet lisäävät tietoyhteiskunnan tasa-arvoisuutta. Tietokoneiden vähäinen määrä kuitenkin rajoittaa niiden hyödyntämistä kaupunkilaisten palveluissa.
Tavoitteena tulee olla kirjastossa käytössä olevien tietokoneiden määrän kaksinkertaistaminen neljän vuoden aikana.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin talousarvioon v 2006 varataan kirjastotoimelle riittävä rahoitus kaupunkilaisten käytössä olevien tietokoneiden määrän lisäämiseksi 25%.
Vt. Minerva Krohn

Huumehoitojen lisääminen

Talousarvioaloite 2.3.2005

Helsingissä on toteutettu opiaattiriippuvaisten henkilöiden korvaus- ja ylläpitohoitoa, josta on hyvät kokemukset. Asiantuntijoiden arvion mukaan Helsingissä on n. 2000-3000 henkiöä, jotka tarvitsisivat tällaista hoitoa. Hoidon piirissä on kuitenkin alle 300 helsinkiläistä.
Hoidon pullonkaulaksi on muodostunut se, että ylläpitohoidossa olevia potilaita ei ole saatu siirrettyä kevyemmän hoito-organisaation seurantaan. Potilaille jotka tarvitsevat vain ylläpitohoidossa käytettävän lääkkeen jakelua, tarjotaan myös henkilöstöresursseja vaativaa supportiivistä hoitoa. Tämä tekee hoidosta kallista, ja toisaalta estää uusien potilaiden pääsyn hoidon piiriin. Hoitopaikkoja tulisi lisätä kehittämällä ylläpitohoidossa oleville potilaille kevyemmän organisaation hoitopaikkoja esim. A-klinikoiden yhteyteen. Samalla tulisi hoidon piirissä olevien henkilöiden määrää lisätä.
Tavoitteena tulee olla, että neljän vuoden ajanjaksolla voidaan hoitopaikkoja lisätä tarvetta vastaavaksi.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että talousarvioon varataan tarvittava rahoitus huumeongelmaisten korvaushoidon laajentamiseen, niin että hoidon piirissä olevien henkilöiden määrä voidaan kaksinkertaistaa vuonna 2006.
Vt. Minerva Krohn