keskiviikko 30. tammikuuta 2002

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen

talousarvioaloite 30.1.02
Kaupunginhallitus on v. 1999 ottanut tavoitteekseen, etta vuoteen 2004 mennessa koululaisten iltapaivatoiminta Helsingissa on kunnossa. Tarvetta iltapaivahoitoon on 1.-2. luokkalaisten vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella 93%:lla lapsista. Lasten huonovointisuuden yhtena syyna on jatkuvasti yksin tai vain vertaisryhmassa vietetty aika iltapaivisin ja iltaisin.
mukaan alle 14-vuotiaalle 10 tunnin yksinolo viikossa on vahingollista. Ainakin Koillis- ja Ita-Helsingissa iltapaivahoitoa ja toimintaa on tarjolla liian vahan.
Tyon ja perheen yhteensovittaminen on myos lainsaadannollinen haaste, mutta Helsingin kaupungin tasolla koululaisten iltapaivatoiminta voidaan laittaa kuntoon viimeistaan vuonna 2004 vähällä rahalla verrattuna yksinäisten iltapaivien mukanaan tuomien ongelmien korjaamisen hintaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitamme, etta 1.-2. luokkalaisille jarjestetaan vanhempien tyo/opiskeluaikojen mukaisesti tarpeenmukaista toimintaa (myos vuorotyo ja aamutoiminta huomioidaan). Toiminnan ja hoidon tarve selvitetaan viikonpaivakohtaisesti kyselyn avulla myos koulujen loma-aikojen osalta. Jarjestamisvastuu maaritellaan kaupungin tasolla ja ko. hallintokunnille varataan riittavat resurssit iltapaivatoimintaan. Toimintaa jarjestetaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.