Vaaliteemat 2017

SOTE

Terveysongelmista kärsivän tai sosiaalihuollon apua tarvitsevan pitää saada ammattitaitoista ja vaikuttavaa apua nopeasti. Haluan varmistaa että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat myös tulevan muutoksen jälkeen. Palveluita pitää kehittää digitaalisiksi ja helppokäyttöisiksi, jotta apua voi hakea mistä ja milloin vain. Tämä vapauttaa resursseja henkilökohtaiseen palveluun niille jotka sitä tarvitsevat.

Sotesta lisää tästä blogista

ASUMINEN

Helsinkiin tarvitaan koteja yhä useammalle ihmiselle, eri elämäntilanteisiin. Kun asunnoista on pula, niiden hinta nousee kohtuuttomaksi, siksi yleiskaavan pohjalta tulee tehdä kaavoja kodeille. Asuntopolitiikassa haluan edistää ryhmärakennuttamista, jotta ihmiset saavat vaikuttaa oman kotitalonsa suunnitteluun. Yhteisöllisyyttä kannattaa lisätä, koska naapuriapu ja jakamistalous tekevät asuinalueista viihtyisämpiä.

Asumisesta myös tässä blogissa


KOULUTUS

Koulutus lisää tasa-arvoa, joten koulujen pitää olla tasa-arvoisia. Oppimisen ilo helpottaa oppimista, siksi koulun pitää ottaa huomioon erilaiset oppilaat. Kielenopetusta kannattaa varhentaa, koska nuorempana vieraan kielen oppii helpommin. Tulevaisuuden taitoja ei opi vain kirjoista, vaan tarvitaan digitaalisia välineitä oppimisen tueksi. Samalla pitää varmistaa, ettei kukaan putoa koulutuksen ulkopuolelle. Koulun pitää muuntua oppilaiden tarpeisiin, jotta jokainen löytää oman polkunsa elämässä.


Ei kommentteja: